THIÊN VIỆT CHÍNH THỨC LÀ ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN CỦA X-QUANG HYUNDAI

khach hang thang 8/2019

khách hàng tháng 8/2019: BV Thẩm Mỹ Angel mua máy x quang Hyundai Image X-50

 

Kinh doanh 1
Mr.Hiền: 0983 999 547
Kinh doanh 2
Mr.Đại 0934484097
Kinh doanh 3
Ms.Trang 0909778075

null

     

 

Hiện có 6 khách Trực tuyến